1 vie chiodate, richiodate o tracciate
Vie chiodate, richiodate o tracciate
Via Grado Anno Settore Falesia
Elucubrazioni maniacali 6a+ 1983 Elucubrazioni Maniacali e Maga Circe Avane (Vecchiano)