2 vie chiodate, richiodate o tracciate
Vie chiodate, richiodate o tracciate
Via Grado Anno Settore Falesia
Surmenage 6a+ 1987 Torre dei Fiorentini Torri di Monzone
Una via per Claudio 6a+ 1993 Torre dei Fiorentini Torri di Monzone